Työnohjaus

Työnohjaus antaa uusia näkökulmia oman työn tutkimiseen. Kun työssä ilmenee vaikeita asioita, niiden ääneen sanominen ja kuulluksi tuleminen ohjaustilanteessa on vapauttava ja tietoisuutta lisäävä kokemus. Hyväksyvässä ja turvallisessa ilmapiirissä tulee mahdolliseksi havahtua näkemään omien toimintatapojen lähteitä ja motiiveja, jotka vaikuttavat toimintamme taustalla, usein itseltämmekin kätkettyinä. Tietoisuuden valossa tarkasteltuina ne saattavat arvostelun sijasta herättää myötätuntoa ja ymmärrystä. Tämä lisää armollisuutta myös muita kohtaan. Muutos uusiin toimintatapoihin ja vanhoista ajatustottumuksista luopumiseen tulee kevyemmäksi ja pysyvämmäksi.

Pitkissä työnohjausprosesseissa ryhmä tuottaa ja jakaa oivalluksia, jotka tukevat koko yhteisöä. Työnohjaustilanteen kiireetön ilmapiiri ja kuunteleva, läsnä oleva työnohjaaja rohkaisee kohtaamaan ja ilmaisemaan työtilanteisiin liittyviä tunteita, eivätkä sanoittamatta jääneet tunteet eivät enää jää painolastiksi työn arkeen. Kokemuksellisen oppimisen tukemana työhön luodaan uusia, toimivampia käytäntöjä. Työnohjaus selkiyttää ja jäsentää perustehtävää ja tekee näkyväksi työn taustalla olevia arvoja.

Työelämän jatkuvien muutosten keskellä työnohjaus tukee yhteisön kykyä toimia yhdessä avoimesti, toinen toisensa työpanosta arvostaen. Työn merkityksen ja siihen liittyvien asioiden hahmottaminen osana laajempaa kokonaisuutta antaa perspektiiviä asioihin ja tukee työelämän haasteissa jaksamista.

Etusivu
Taustaa
CV

Työnohjaus
Koulutus
Kuunteleva kosketus
Toiminnalliset menetelmät

Linkit