Taustaa

Pyrkimys ymmärtää elämän ilmiöitä ja havainnoida muutoksia ja niiden seurauksia on aina kiinnostanut minua.

Joissain asioissa haluamme muuttua. Kehitämme erilaisia toimintamalleja päästäksemme toivottuun tulokseen. Vasta aikojen päästä voimme arvioida, missä muutosta tapahtui ja mihin suuntaan se meitä johti.

Joskus elämän iskut muuttavat meitä tahtomattamme. Valittavaksi jää vain kuinka asennoidumme uusiin tilanteisiin.

Toisinaan voi olla vaikea hahmottaa yhteiskunnan ja ympäröivän maailman osuutta ja vaikutusta arkipäivän tunteita kuohuttaviin tilanteisiin. Tietoa on tarjolla paljon, sen omaksumiseen ja kokonaisuuksien hahmottamiseen vaikuttaa elämänkatsomuksemme. On vaativaa ottaa vastaan tietoa, joka ei ole sopusoinnussa uskomustemme kanssa. Suuria oivalluksia aukeaa, kun tulemme tietoiseksi uskomuksistamme ja kykenemme luopumaan ajatustottumuksista.

Ajattelen, että kaikissa muutoksissa tarvitsen toista ihmistä nähdäkseni kuka minusta on tulossa. Minussa on syvä tarve tulla kuulluksi ja kosketetuksi, että uskaltaisin muuttua, luopua turhasta ja tulla siksi joka olen.

Olen tehnyt elämässäni monenlaisia töitä: valokuvia, puuleluja yhdessä mieheni kanssa, olen kirjoittanut, ollut kotiäitinä, hieronut, työnohjannut ja kouluttanut monenlaisia ryhmiä. Uusien asioiden opiskeleminen on ollut virkistävää vastapainoa arjen keskellä.

Olen neljän lapsen isoäiti, nämä pienet ovat opettaneet minulle aivan uuden rakkauden lajin.

Luen paljon kirjoja, valokuvaan ja haltioidun aina uudelleen valon kauneudesta.

Herkkyyden ja voiman dynamiikka kiehtoo minua. Vaikutun siitä musiikissa, hyvissä elokuvissa, klovnerian surun ja ilon samanaikaisuudessa.

Etusivu
Taustaa
CV

Työnohjaus
Koulutus
Kuunteleva kosketus
Toiminnalliset menetelmät

Linkit