Koulutus

Koulutuksissani pyrin tukemaan työ- ja muita yhteisöjä löytämään omat voimavaransa ja ottamaan ne käyttöön. Vaikeiden asioiden kohtaaminen ja niiden rohkea puheeksi ottaminen lisäävät avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin syntymistä. Kouluttajana pidän tärkeimpänä lähtökohtanani ryhmän tarkkaa kuuntelemista. Kokemukseni mukaan ryhmällä on valmius kasvuun ja muutoksiin, kun he tulevat kuulluksi, ja havaittuja ja näkyväksi tulleita ajatuksia käytetään prosessin voimavaroina.

Organisaatioissa tapahtuvat muutokset ovat asettuneet osaksi työmaailman kulttuuria. Niiden hyväksyminen ja työstäminen osana muutosprosessia luo pohjaa luovuuden kasvulle uusissa tilanteissa.

Kuunteleva kosketus -koulutuksissa oppiminen tapahtuu aina elämyksellisen kokemuksen kautta. Kaikki kosketus on kommunikaatiota - koulutus tekee tietoiseksi ja auttaa valitsemaan minkälaisia viestejä välitämme. Tarvittaessa käytän myös soveltavaa draamaa ja muita toiminnallisia menetelmiä sellaisten ryhmien kanssa, jotka ovat valmiita käyttämään niitä työnsä tutkimisessa.

Koulutuksieni muita aiheita ovat olleet mm:

Etusivu
Taustaa
CV

Työnohjaus
Koulutus
Kuunteleva kosketus
Toiminnalliset menetelmät

Linkit